Strażacy robią wszystko to, na co żadna inna służba ratunkowa by się nie odważyła. Wymaga to nie tylko sprawności fizycznej, ale również dużej odpowiedzialności i odwagi. Dla nich każde życie się liczy. Nie zależy im również na sławie. Nie czują się bohaterami. Wykonują swoje powołanie, które  jest ich największą pasją. Przy okazji niosą pomoc ludziom…

Czytaj więcej

W placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Sieroszewice trwają ostatnie przygotowania do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. W środę 26 sierpnia wszystkie 8 szkół z terenu gminy wizytował wójt gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski wraz ze swoim zastępcą Bartoszem Kubicą oraz Dyrektorem Gminnego Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli Barbarą Stasiak. Władze gminy sprawdzały przygotowanie szkół…

Czytaj więcej

GMINNE CENTRUM  ZARZĄDZANIA  KRYZYSOWEGO W SIEROSZEWICACH IZO.5520.45.2020                                         Sieroszewice dn. 27.08.2020 godz. 08:00 OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE – SILNY WIATR W ramach działań związanych z monitorowaniem zagrożeń Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Sieroszewicach przekazuje treść ostrzeżenia Nr 64/2020, wydanego przez…

Czytaj więcej

W dniach od 26 do 27 sierpnia 2020r. w godzinach od 10:00 do 18:00 na parkingu przed Stadionem Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim, zostanie uruchomiony mobilny punkt badań na COVID-19 (drive-thru). Bezpłatne badania będą mogły wykonać osoby, które zarejestrują się w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej pod numerem telefonu 61 656 80 75 (w godzinach 8-15).

Czytaj więcej

W dniu 13.08.2020 r. Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski podpisałz Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego Panem Krzysztofem Grabowskim umowę o dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Gmina Sieroszewice w ramach dofinansowania pozyskała kwotę 128 250,00 zł. Dzięki inwestycji przebudowany zostanie odcinek ul. Wiśniowej w Sieroszewicach. Opracowała: Marzena Sztukowska  

Czytaj więcej

Gminny Zakład Komunalny wzbogacił się o nowy beczkowóz asenizacyjny, który będzie służył mieszkańcom gminy.    Pojazd zakupiono za kwotę 66.420,00 zł ze środków pieniężnych zaplanowanych w budżecie na rok 2020 w zadaniach inwestycyjnych.

Czytaj więcej

Urodzeni w 1953 roku będą mogli uzyskać emeryturę powszechną bez pomniejszania podstawy jej obliczenia o sumę kwot pobranych emerytur wcześniejszych. Dla niektórych emerytów oznacza to świadczenie wyższe nawet o 200 zł. Takie rozwiązania znalazły się w nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Nowe przepisy przewidują ponowne ustalenie wysokości emerytury z pominięciem…

Czytaj więcej