W dniu 13.08.2020 r. Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski podpisałz Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego Panem Krzysztofem Grabowskim umowę o dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Gmina Sieroszewice w ramach dofinansowania pozyskała kwotę 128 250,00 zł. Dzięki inwestycji przebudowany zostanie odcinek ul. Wiśniowej w Sieroszewicach. Opracowała: Marzena Sztukowska  

Czytaj więcej

Gminny Zakład Komunalny wzbogacił się o nowy beczkowóz asenizacyjny, który będzie służył mieszkańcom gminy.    Pojazd zakupiono za kwotę 66.420,00 zł ze środków pieniężnych zaplanowanych w budżecie na rok 2020 w zadaniach inwestycyjnych.

Czytaj więcej

Urodzeni w 1953 roku będą mogli uzyskać emeryturę powszechną bez pomniejszania podstawy jej obliczenia o sumę kwot pobranych emerytur wcześniejszych. Dla niektórych emerytów oznacza to świadczenie wyższe nawet o 200 zł. Takie rozwiązania znalazły się w nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Nowe przepisy przewidują ponowne ustalenie wysokości emerytury z pominięciem…

Czytaj więcej