Rolniku! Wojewódzkie Biuro Spisowe w Poznaniu przypomina, że zgodnie art. 8a ust. 2. ustawy o powszechnym spisie rolnym użytkownik gospodarstwa rolnego, który nie może dopełnić obowiązku przeprowadzenia samospisu internetowego, w szczególności ze względu na stan zdrowia lub uzasadniony interes tego użytkownika, zgłasza ten fakt służbom statystyki publicznej, telefonując na podany do wiadomości publicznej numer infolinii…

Czytaj więcej

Na terenie Gminy Sieroszewice zakończyła się wymiana tablic sołeckich. Zamontowano 36 nowych tablic, które stanowią źródło informacji i komunikacji wśród lokalnej społeczności. Tablice są zamykane, a dostęp do nich mają jedynie sołtysi. Inwestycja pozwoli rozwiązać problem niechcianych i zaburzających wizerunek sołectw reklam. Wartość prac wyniosła 55 000 zł. Środki na ten cel pochodziły z budżetu Gminy…

Czytaj więcej

23 października w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach odbyła się XVIII Sesja Rady Gminy Sieroszewice. Na sesji obecnych było 10 radnych. W obradach sesyjnych uczestniczyli: Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski, Zastępca Wójta Bartosz Kubica, Sekretarz Gminy Mirosława Busza, Skarbnik Gminy Karolina Kałużna, Radca Prawny Radosław Cegła. Obrady Sesji otworzył i poprowadził Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sieroszewice…

Czytaj więcej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieroszewicach przystąpił do Rządowego Programu Wspieraj Seniora ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. więcej informacji na stronie www.gops.sieroszewice.pl

Czytaj więcej