Urząd Gminy Sieroszewice przypomina o obowiązku sporządzenia i przedłożenia oceny stanu i dokumentacji miejsca zawierającego azbest oraz sporządzenia i przedłożenia marszałkowi województwa (dot. przedsiębiorców) lub wójtowi (dot. osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami) corocznej aktualizacji informacji o: – wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania; – wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało zakończone; Poniżej druki do…

Czytaj więcej