Koniec roku jest wyjątkowo pomyślny dla Gminy Sieroszewice. W zakończonym właśnie II naborze w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gmina Sieroszewice otrzymała dofinansowanie w wysokości 2 mln złotych, na budowę kanalizacji sanitarnejw miejscowości Latowice. Inwestycja ta będzie kontynuacją zakończonego już I etapu na sieci kanalizacyjnej na ulicy Południowej. Kanalizacja w Latowicach to jedno z priorytetowych…

Czytaj więcej

Do 30 grudnia 2020 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa) wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką. Wysokość pomocy wynosi 1500 zł na rodzinę. Pomoc będzie przysługiwała rodzinie: w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku do 18 lat, uczących się…

Czytaj więcej