Urząd Gminy Sieroszewice informuje o posiedzeniu Komisji w zakresie działania Rady Gminy Sieroszewice oraz zawiadamia o XXI Sesji Rady Gminy Sieroszewice. Treść informacji o posiedzeniu Komisji w zakresie działania Rady oraz zawiadomienia o XXI Sesji Rady Gminy Sieroszewice dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod poniższym adresem: http://www.bip.sieroszewice.pl/index.php?id=1660

Czytaj więcej

Wójt Gminy Sieroszewice podaje do publicznej wiadomości terminy i kryteria postępowania rekrutacyjnego na rok 2021/2022. Szczegółowe informacje na stronie Gminy w zakładce „Oświata, Stypendia i Młodociani” lub pod poniższym linkiem: REKRUTACJA NA ROK 2021/2020

Czytaj więcej