GMINNE CENTRUM  ZARZĄDZANIA  KRYZYSOWEGO W SIEROSZEWICACH IZO.5520.07.2021                                   Sieroszewice dn. 01.02.2021 godz. 16:00 OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE – MARZNĄCE OPADY W ramach działań związanych z monitorowaniem zagrożeń Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Sieroszewicach przekazuje treść ostrzeżenia Nr 22/2021, wydanego przez Biuro Prognoz Meteorologicznych…

Czytaj więcej

Pan Anatol Piaskowski – Gminny Komisarz Spisowy w Sieroszewicach ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych, związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021. NSP 2021 będzie przeprowadzony w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00. Szczegółowe informacje na stronie Biuletynu Informacji Publicznej lub pod poniższym linkiem http://www.bip.sieroszewice.pl/index.php?id=2174

Czytaj więcej

„Rodzina 500+” – nowy okres świadczeniowy, terminy – główne przekazy Prowadzona przez rząd polityka odpowiedzialnego rozwoju zakłada istnienie silnej, aktywnej, kompleksowej i długofalowej polityki rodzinnej. Polityki rodzinnej traktowanej przede wszystkim jako inwestycja w rodzinę, która jest fundamentem silnego państwa opartego na kapitale ludzkim. „Rodzina 500+” jest flagowym programem rządu, który stanowi fundament wsparcia polskich rodzin.…

Czytaj więcej