We wtorek 15 czerwca br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach odbyła się XXV Sesja Rady Gminy Sieroszewice. W obradach sesyjnych uczestniczyło 13 radnych, którzy byli jednomyślni przy podejmowaniu uchwał udzielających Wójtowi Gminy Sieroszewice Anatolowi Piaskowskiemu wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania budżetu za rok 2020. Podczas Sesji podjęto również szereg innych uchwał. Dotyczyły one…

Czytaj więcej

W dniach od 18.06.2021 r. od godz. 7:00 do 19.06.2021 r. do godz. 16:00 droga gminna od ul. Łąkowej w Rososzycy do ul. Wydarta w Strzyżewie (tzw. droga przez łąki) będzie nieprzejezdna z powodu prowadzonych robót nawierzchniowych.   Wójt Gminy Sieroszewice /-/ Anatol Piaskowski  

Czytaj więcej