GMINNE CENTRUM  ZARZĄDZANIA  KRYZYSOWEGO W SIEROSZEWICACH   IZO.5520.39.2021                                         Sieroszewice dn. 12.07.2021 godz. 14:00   OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE – UPAŁ W ramach działań związanych z monitorowaniem zagrożeń Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Sieroszewicach przekazuje treść ostrzeżenia Nr 113/2021,…

Czytaj więcej

GMINNE CENTRUM  ZARZĄDZANIA  KRYZYSOWEGO W SIEROSZEWICACH   IZO.5520.38.2021                                         Sieroszewice dn. 12.07.2021 godz. 09:00   OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE – BURZE Z GRADEM W ramach działań związanych z monitorowaniem zagrożeń Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Sieroszewicach przekazuje treść ostrzeżenia Nr…

Czytaj więcej

Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski podpisał umowy na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków. Całość dofinansowania pochodzi ze środków budżetu gminy Sieroszewice. Gmina udziela dotacji w wysokości 50% kosztów zakupu i montażu przydomowej oczyszczalni ścieków, nie więcej jednak niż 4.000,00 zł. Z dofinansowania do tej pory w 2021 roku skorzysta 21 gospodarstw…

Czytaj więcej