W sobotę, 17 lipca 2021 r. na Stadionie Gminnym w Sieroszewicach odbył się Festyn Sołecki. Organizatorami wydarzenia byli Sołtys i Rada Sołecka wsi Sieroszewice. Festyn został otwarty przez Sołtysa wsi Sieroszewice Tadeusza Łapińskiego, który oficjalnie powitał zebranych gości, radnych gminy Sieroszewice oraz mieszkańców i dzieci. Na wydarzeniu obecny był Zastępca Wójta Gminy Bartosz Kubica. Imprezę…

Czytaj więcej

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Psar podjąłem decyzję  o niekontynuowaniu rozmów ze Spółką RZZO w Ostrowie Wielkopolskim w sprawie wydzierżawienia gruntów, na których zlokalizowane jest składowisko odpadów. Jednocześnie informuję, że propozycję zagospodarowania terenu wysypiska zainicjował RZZO sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wlkp. Pierwsze rozmowy w tej sprawie odbyły się w 2019 roku, o czym…

Czytaj więcej