W czwartek, dnia 22 lipca 2021 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach odbyło się uroczyste spotkanie z okazji otrzymania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. W wydarzeniu wzięli udział: Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski, Sekretarz Gminy Mirosława Busza, Skarbnik Gminy Karolina Kałużna, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieroszewicach Emilia Szyszka oraz zaproszeni rodzice…

Czytaj więcej