Dnia 31 sierpnia 2021 roku, w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach odbyła się XXVI Sesja Rady Gminy Sieroszewice. Na sesji obecnych było 12 radnych. W obradach sesyjnych uczestniczyli: Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski, Zastępca Wójta Bartosz Kubica, Sekretarz Gminy Mirosława Busza, Skarbnik Gminy Karolina Kałużna, Kierownik referatu inwestycji, zamówień publicznych i ochrony środowiska Ryszard Boduch…

Czytaj więcej