Zjazd sprawozdawczo – wyborczy Zarządu Oddziału Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Sieroszewicach w roku 2021 za nami. Zebranie odbyło się 3 października w Restauracji Al Sole w Rososzycy. Na zjeździe obecni byli delegaci i przedstawiciele do Zarządu Oddziału Gminnego wydelegowani ze wszystkich jednostek OSP naszej gminy oraz zaproszeni goście: Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski, Z-ca…

Czytaj więcej