Szanowni Państwo,  w związku ze zobowiązaniem przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa gminy Sieroszewice do zweryfikowania danych zawartych w oświadczeniach złożonych w ramach naboru do programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” , uprzejmie informujemy wnioskodawców (rodziców/opiekunów prawnych uczniów, ubiegających się o komputery oraz osoby pełnoletnie, które złożyły oświadczenia we własnym imieniu) o konieczności dokonania niezbędnych…

Czytaj więcej