Wielu z niecierpliwością oczekiwało wyników ogłoszonego w  2021 r. Gminnego Konkursu o charakterze ekologicznym. Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne EKOklub z Wielowsi  ogłaszając Konkurs miało na uwadze kilka celów. Każdy  z nich ważny i istotny. Było to m.in.: prezentowanie ciekawych, ważnych praktyk z zakresu ochrony przyrody na łamach ekoklub.org.pl oraz na https://www.facebook.com/StowarzyszenieEKOklub w okresie  od stycznia do listopada 2021roku po to,…

Czytaj więcej