Fundusz Natalii Partyki w partnerstwie z Fundacja Enea uruchomiła V edycję programu stypendialnego dla młodych zdolnych sportowców borykających się z trudnościami w rozwoju kariery. To wyjątkowy program, który wspiera młodych, utalentowanych ludzi, szukających dofinansowania swojego rozwoju sportowego. Każde stypendium w ramach funduszu to 10 000 zł. na realizację jasno sprecyzowanych celów sportowych. W czterech dotychczasowych…

Czytaj więcej

Urząd Gminy Sieroszewice informuje o posiedzeniu Komisji w zakresie działania Rady Gminy Sieroszewice oraz zawiadamia o XXXI Sesji Rady Gminy Sieroszewice. Treść informacji o posiedzeniu Komisji w zakresie działania Rady oraz zawiadomienia o XXXI  Sesji Rady Gminy Sieroszewice dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod poniższym adresem: http://www.bip.sieroszewice.pl/index.php?id=1660

Czytaj więcej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił specjalny kalkulator, który ułatwi przedsiębiorcom ustalenie podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz obliczenie należności. Przepisy ustawy, tzw. Polski Ład wprowadziły zmiany w zasadach ustalania podstawy wymiaru oraz wysokości należnej składki na ubezpieczenie zdrowotne. Przedsiębiorcy muszą ją obliczać od przychodu lub dochodu w zależności od przyjętej formy opodatkowania. Forma opodatkowania ma…

Czytaj więcej

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza pracodawców do składania w dniach 07.02.2022r. do dnia 14.02.2022r. wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, wniosków o dofinansowanie wynagrodzenia skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia oraz w dniach 07.02.2022r. do dnia 08.02.2022r. wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy. Informacje ogólne wraz z…

Czytaj więcej

W związku ze zmianami podatkowymi wprowadzonymi w ramach Polskiego Ładu, aby ułatwić podatnikom dotarcie do niezbędnych informacji, na stronie https://www.wielkopolskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-poznaniu/wiadomosci/aktualnosci/-/asset_publisher/f5hF/content/podatkowy-polski-lad-gdzie-znajdziesz-informacje-i-odpowiedzi-na-swoje-pytania  zawarte są szczegółowe informacje dotyczące form wsparcia oferowanych przez Krajową Administrację Skarbową.  

Czytaj więcej

Tradycyjnie w niedzielę 23. stycznia 2022 r. odbyła się pierwsza, z czterech zaplanowanych, otwarta akcja poboru krwi organizowana przez Klub HDK PCK „STRAŻAK”. Na wcześniejszy apel zgłosiło się 30 osób. Po badaniach do oddania krwi zostało zakwalifikowanych 29 osób, w tym 8 kobiet. Każdy z uczestników akcji otrzymał czekolady oraz mógł wypić tradycyjną kawę. Najwięcej…

Czytaj więcej