Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza pracodawców do składania w dniach 07.02.2022r. do dnia 14.02.2022r. wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, wniosków o dofinansowanie wynagrodzenia skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia oraz w dniach 07.02.2022r. do dnia 08.02.2022r. wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy. Informacje ogólne wraz z…

Czytaj więcej

W związku ze zmianami podatkowymi wprowadzonymi w ramach Polskiego Ładu, aby ułatwić podatnikom dotarcie do niezbędnych informacji, na stronie https://www.wielkopolskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-poznaniu/wiadomosci/aktualnosci/-/asset_publisher/f5hF/content/podatkowy-polski-lad-gdzie-znajdziesz-informacje-i-odpowiedzi-na-swoje-pytania  zawarte są szczegółowe informacje dotyczące form wsparcia oferowanych przez Krajową Administrację Skarbową.  

Czytaj więcej