Urząd Gminy Sieroszewice informuje, że funkcjonuje SMS-owy system powiadomienia w sprawach zbliżającego się terminu płatności lub w sprawie zaległości dotyczących podatków lokalnych oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Osoby, które podały w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi numer telefonu komórkowego, będą otrzymywać bezpłatnie, wiadomości tekstowe „sms” o zbliżającym się terminie płatności bądź…

Czytaj więcej