W dniu 27 czerwca 2022 roku na boisku Orlik w Wielowsi odbyła się uroczystość, podczas  której młodym adeptom zajęć piłkarskich, prowadzonych na obiekcie w Wielowsi przekazano koszulki. Sportowe t-shirty zostały zakupione ze środków Gminy Sieroszewice. Koszulki wręczyli dzieciom Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski oraz Zastępca Wójta Bartosz Kubica. Włodarz Gminy pogratulował młodym piłkarzom zapału i…

Czytaj więcej

Od najbliższego piątku, 1 lipca, można składać wnioski o świadczenie z programu „Dobry Start”, czyli tzw. „300 plus” na wyprawkę szkolną. Od ubiegłego roku szkolnego (2021/2022) to Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznaje i wypłaca świadczenie z programu „Dobry Start”, czyli tzw. „300 plus” na wyprawkę szkolną. W ramach programu rodzice – bez względu na dochody –…

Czytaj więcej

W niedzielę, 26 czerwca 2022 roku przy sali wiejskiej w Wielowsi odbył się Bieg Niepodległości zorganizowany przez Stowarzyszenie Społecznej Aktywności. Zawodników i przybyłych mieszkańców powitali Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski oraz prezes Stowarzyszenia Sławomir Dryka. Wśród uczestników wydarzenia byli: Zastępca Wójta Bartosz Kubica, Skarbnik Gminy Karolina Kałużna, radna Renata Koziołek, radny Paweł Mrugalski. Nie zabrakło…

Czytaj więcej

Radni Gminy Sieroszewice zaakceptowali wykonanie budżetu gminy za 2021 rok i udzielili wotum zaufania oraz absolutorium Wójtowi Gminy Sieroszewice Anatolowi Piaskowskiemu. Głosowania odbyły się w trakcie XXXVI Sesji Rady Gminy w piątek 24 czerwca. Na sesji obecnych było 13 radnych. Ponadto w obradach uczestniczyli: Wójt Gminy Sieroszewice, Zastępca Wójta Gminy Sieroszewice Bartosz Kubica, Sekretarz Gminy…

Czytaj więcej

W ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”, realizowanego w ramach programu „Polski Ład”, Gmina Sieroszewice otrzymała dofinansowanie w postaci dotacji celowej udzielonej z budżetu Państwa – w wysokości 21.568,00 zł, na zadanie polegające na zorganizowaniu w 2022 r. przez dyrektorów szkół prowadzonych przez Gminę Sieroszewice wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi, dla…

Czytaj więcej

19 czerwca odbył się w Psarach Festyn Rodzinny  wraz z  Olimpiadą Sportową – VII Biegiem o Puchar „Małej Ojczyzny”. Otwarcia imprezy i powitania gości dokonali Waldemar Skorupa prezes Stowarzyszenia „Mała Ojczyzna” , Rafał Bartnik sołtys Psar i prezes OSP, Małgorzata Matuszewska przewodnicząca KGW„Konwalia”. Wśród licznie przybyłych gości byli posłowie; Wiesław Szczepański , Jarosław Urbaniak, Katarzyna…

Czytaj więcej

W dniu 7 czerwca 2022 roku grupy teatralne działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach wzięły udział w MiniSpotkaniach Teatralnych w Młodzieżowym Domu Kultury w Ostrowie Wielkopolskim. Grupa „Ananaski ETŻD” zaprezentowała podczas przeglądu spektakl pt. „Wiosenne przebudzenie”, na podstawie powieści Tove Jansson „Muminki”. Natomiast grupa „Mały Teatr Bajek” funkcjonująca w Szkole Podstawowej w Rososzycy przygotowała popis teatralny pt.…

Czytaj więcej

W niedzielę 19 czerwca odbyły się Gminne Obchody Dnia Strażaka połączone z Jubileuszem 60-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Psarach. Strażacką uroczystość rozpoczął przemarsz pododdziałów pod remizę OSP Psary przy akompaniamencie Orkiestry Dętej ,,Ołobok’’, gdzie ks. kan. Paweł Guździoł odprawił mszę świętą. Złożenie meldunku Prezesowi Zarządu Gminnego ZOSP RP Wojciechowi Andrzejewskiemu i przegląd pododdziałów zainaugurowały dalszą część…

Czytaj więcej