W ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”, realizowanego w ramach programu „Polski Ład”, Gmina Sieroszewice otrzymała dofinansowanie w postaci dotacji celowej udzielonej z budżetu Państwa – w wysokości 21.568,00 zł, na zadanie polegające na zorganizowaniu w 2022 r. przez dyrektorów szkół prowadzonych przez Gminę Sieroszewice wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi, dla…

Czytaj więcej