W niedzielę, 26 czerwca 2022 roku przy sali wiejskiej w Wielowsi odbył się Bieg Niepodległości zorganizowany przez Stowarzyszenie Społecznej Aktywności. Zawodników i przybyłych mieszkańców powitali Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski oraz prezes Stowarzyszenia Sławomir Dryka. Wśród uczestników wydarzenia byli: Zastępca Wójta Bartosz Kubica, Skarbnik Gminy Karolina Kałużna, radna Renata Koziołek, radny Paweł Mrugalski. Nie zabrakło…

Czytaj więcej

Radni Gminy Sieroszewice zaakceptowali wykonanie budżetu gminy za 2021 rok i udzielili wotum zaufania oraz absolutorium Wójtowi Gminy Sieroszewice Anatolowi Piaskowskiemu. Głosowania odbyły się w trakcie XXXVI Sesji Rady Gminy w piątek 24 czerwca. Na sesji obecnych było 13 radnych. Ponadto w obradach uczestniczyli: Wójt Gminy Sieroszewice, Zastępca Wójta Gminy Sieroszewice Bartosz Kubica, Sekretarz Gminy…

Czytaj więcej