W dniu 27 września br. w Urzędzie Gminy Sieroszewice podpisano umowy umożliwiające przekazanie przez Gminę dotacji celowej dla OSP Sieroszewice, OSP Wielowieś oraz OSP Strzyżew. Łączna wartość dotacji to 11 000 zł. Pieniądze zostaną przekazane na remont remiz oraz zakup aparatów powietrznych, co na pewno przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa na terenie naszej gminy. Umowy zostały…

Czytaj więcej

Zakończyły się zebrania wiejskie 18-tu sołectw znajdujących się na terenie gminy Sieroszewice, na których podzielono fundusz sołecki. Fundusz sołecki to środki finansowe wyodrębnione w budżecie gminy, które są zagwarantowane dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków ich życia. To zebranie wiejskie – czyli mieszkańcy danego sołectwa podejmują decyzje na co mają zostać wykorzystane środki…

Czytaj więcej

W trosce o poprawę bezpieczeństwa na ulicach naszej gminy zamontowano nowe lampy uliczne. Montaż nowoczesnych lamp typu led w znaczący sposób poprawił widoczność na  jezdniach i chodnikach. Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w zakresie istniejącej sieci oświetleniowej oraz montaż nowych punktów świetlnych w ramach modernizacji istniejących ciągów oświetleniowych przeprowadzono we wsi Rososzyca oraz Wielowieś. Wymieniono łącznie 35…

Czytaj więcej

W piątek 23 września 2022 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach odbyła się XXXVIII Sesja Rady Gminy Sieroszewice. W obradach uczestniczyli: Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski, Zastępca Wójta Bartosz Kubica, Sekretarz Gminy Mirosława Busza, Radca Prawny Radosław Cegła. Na sesji obecnych było 12 radnych. Obrady otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice Rafał Bartnik.…

Czytaj więcej

W dniu, 22 września w sali Gminnego Ośrodka Kultury odbyła się promocja książki Hieronima Pawelca pt. „Poczet Powstańców Wielkopolskich związanych z gminą Sieroszewice i inni żołnierze”. Spotkanie poprowadziła dr Justyna Sprutta. Wśród licznie przybyłych gości był Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski oraz Zastępca Wójta Bartosz Kubica. W bogato ilustrowanej fotografiami  książce szczegółowo opisana została  historia…

Czytaj więcej

W dniu, 10 września 2022 roku na placu przy OSP Latowice odbyło się uroczyste otwarcie altany. Na spotkaniu obecny był Zastępca Wójta Gminy Sieroszewice Bartosz Kubica. Mieszkańców na spotkanie przy kawie i drobnym poczęstunku zaprosiła: Rada Sołecka, Ochotnicza Straż Pożarna, Koło Gospodyń Wiejskich oraz Grupa Odnowy Wsi Latowice. Budowa oraz wyposażenie altany zostało sfinansowane z…

Czytaj więcej