W dniu 27 września br. w Urzędzie Gminy Sieroszewice podpisano umowy umożliwiające przekazanie przez Gminę dotacji celowej dla OSP Sieroszewice, OSP Wielowieś oraz OSP Strzyżew. Łączna wartość dotacji to 11 000 zł. Pieniądze zostaną przekazane na remont remiz oraz zakup aparatów powietrznych, co na pewno przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa na terenie naszej gminy. Umowy zostały…

Czytaj więcej

Zakończyły się zebrania wiejskie 18-tu sołectw znajdujących się na terenie gminy Sieroszewice, na których podzielono fundusz sołecki. Fundusz sołecki to środki finansowe wyodrębnione w budżecie gminy, które są zagwarantowane dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków ich życia. To zebranie wiejskie – czyli mieszkańcy danego sołectwa podejmują decyzje na co mają zostać wykorzystane środki…

Czytaj więcej

W trosce o poprawę bezpieczeństwa na ulicach naszej gminy zamontowano nowe lampy uliczne. Montaż nowoczesnych lamp typu led w znaczący sposób poprawił widoczność na  jezdniach i chodnikach. Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w zakresie istniejącej sieci oświetleniowej oraz montaż nowych punktów świetlnych w ramach modernizacji istniejących ciągów oświetleniowych przeprowadzono we wsi Rososzyca oraz Wielowieś. Wymieniono łącznie 35…

Czytaj więcej