W poniedziałek 3 października 2022 roku w Urzędzie Gminy Sieroszewice odbyły się konsultacje z przedstawicielami organizacji pozarządowych w sprawie projektu uchwały Rady Gminy Sieroszewice pn.: „Program współpracy gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.” Otwarcia spotkania dokonał Zastępca Wójta Bartosz Kubica. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Anatol…

Czytaj więcej