Plan dystrybucji tabletek jodku potasu Zgodnie z decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  Gmina Sieroszewice przygotowała plan dystrybucji tabletek zawierających jodek potasu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego. W ramach działań prewencyjnych  na terenie gminy Sieroszewice utworzone zostało 8 punktów wydawania preparatu jodku potasu w postaci tabletek. Przyjęty plan i wszelkie działania podjęte do chwili obecnej…

Czytaj więcej