Biskup kaliski Damian Bryl i wójt gminy Sieroszewice Anatol Piaskowki przeczytali dzieciom fragmenty książki „Przyjaciele Jezusa” autorstwa Benedykta XVI. Jest to pierwsza w historii książka Ojca Świętego dla dzieci. W piątek, 24 lutego, w filii bibliotecznej w Strzyżewie gościli biskup kaliski Damian Bryl i wójt Anatol Piaskowski. Goście spotkali się z uczniami klas trzeciej i…

Czytaj więcej

W miniony weekend na terenie Gminy Sieroszewice odbyły się kolejne Zebrania Sprawozdawcze OSP z działalności w 2022 roku. Spotkania był okazją do podsumowania i oceny wyników pracy za miniony rok. Dyskutowano również o problemach jednostek oraz wyznaczono cele i plany na bieżący rok. Po przeczytaniu porządku zebrań przedstawiono sprawozdania z działalności jednostek, sprawozdania finansowe oraz…

Czytaj więcej

Dzień Kobiet to coroczne święto o ponad stuletniej tradycji, obchodzone w Polsce 8 marca. We wtorek, 21 lutego Dzień Kobiet świętowano także w Strzyżewie w tamtejszej sali wiejskiej. Licznie zgromadzone Panie oraz zaproszonych gości powitała przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Stanisława Kaszuba. W spotkaniu uczestniczył Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski wraz z żoną, Zastępca Wójta Bartosz…

Czytaj więcej

W ostatnią sobotę karnawału w sali wiejskiej w Wielowsi odbył się Dzień Kobiet. Wydarzenie to stało się już tradycją. Organizacji tej imprezy podjęły się Panie i Panowie z Koła Gospodyń Wiejskich. W spotkaniu uczestniczył Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski oraz Zastępca Wójta Bartosz Kubica. Pan Wójt w tym wyjątkowym dniu złożył wszystkim Paniom najserdeczniejsze życzenia…

Czytaj więcej

W miniony weekend na terenie Gminy Sieroszewice odbyły się kolejne Zebrania Sprawozdawcze OSP za 2022 rok. Spotkania był okazją do podsumowania wyników pracy  jednostek OSP za ubiegły rok. Jak co roku przedstawiono sprawozdania z działalności zarządu, przeprowadzono głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego oraz udzielono absolutorium Zarządowi OSP Strzyżew oraz OSP Zamość za 2022 rok. Na…

Czytaj więcej

Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski podpisał 59 umów z 30 organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych w 2023 roku. Łączna kwota dofinansowania na ten rok dla organizacji pożytku publicznego to 195 000 zł. Środki finansowe przekazane zostały na realizację zadań publicznych w następujących obszarach działalności: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działalności na…

Czytaj więcej

W poniedziałek 13 lutego 2023 roku w Gminnym Ośrodku Kultury odbyła się XLIII Sesja Rady Gminy Sieroszewice. W obradach sesyjnych uczestniczyli: Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski, Zastępca Wójta Bartosz Kubica, Sekretarz Gminy Mirosława Busza, Skarbnik Gminy Karolina Kałużna oraz Radca Prawny Radosław Cegła. Na sesji obecnych było 12 radnych oraz zaproszeni goście. Obrady otworzył i poprowadził…

Czytaj więcej

– Chciałbym, aby hasła „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”, „Bóg, honor, ojczyzna” mocno wybrzmiewały w waszych jednostkach – mówił biskup kaliski Damian Bryl do strażaków z południowej Wielkopolski. Tegoroczne spotkanie ochotników odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach. Pomysłodawcą i organizatorem corocznych spotkań strażaków z biskupem kaliskim jest Krzysztof Grabowski, wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego,…

Czytaj więcej