Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski podpisał 59 umów z 30 organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych w 2023 roku. Łączna kwota dofinansowania na ten rok dla organizacji pożytku publicznego to 195 000 zł. Środki finansowe przekazane zostały na realizację zadań publicznych w następujących obszarach działalności: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działalności na…

Czytaj więcej