W ostatnią sobotę karnawału w sali wiejskiej w Wielowsi odbył się Dzień Kobiet. Wydarzenie to stało się już tradycją. Organizacji tej imprezy podjęły się Panie i Panowie z Koła Gospodyń Wiejskich. W spotkaniu uczestniczył Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski oraz Zastępca Wójta Bartosz Kubica. Pan Wójt w tym wyjątkowym dniu złożył wszystkim Paniom najserdeczniejsze życzenia…

Czytaj więcej

W miniony weekend na terenie Gminy Sieroszewice odbyły się kolejne Zebrania Sprawozdawcze OSP za 2022 rok. Spotkania był okazją do podsumowania wyników pracy  jednostek OSP za ubiegły rok. Jak co roku przedstawiono sprawozdania z działalności zarządu, przeprowadzono głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego oraz udzielono absolutorium Zarządowi OSP Strzyżew oraz OSP Zamość za 2022 rok. Na…

Czytaj więcej