W środę, 29 marca siedzibę Urzędu Gminy odwiedziły dzieci z Oddziału Przedszkolnego w Rososzycy. Wizyta była ciekawą przygodą dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy. W rolę przewodnika wcieliła się Sekretarz Gminy Mirosława Busza, która zapoznała dzieci z zasadami funkcjonowania Urzędu oraz oprowadziła po budynku. Dzieci zobaczyły jak wygląda praca na niektórych stanowiskach i dowiedziały się jakie…

Czytaj więcej

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że w wylosowanych gospodarstwach domowych na terenie gminy Sieroszewice realizowane będą badania: 1) Badanie aktywności ekonomicznej ludności Termin realizacji badania: 24.04 – 30.06.2023 Zakres zbieranych informacji: Głównym celem Europejskiego Badania Warunków Życia Ludności (EU-SILC) jest dostarczenie porównywalnych dla krajów Unii Europejskiej informacji dotyczących warunków życia ludności, w tym danych o:…

Czytaj więcej

W poniedziałek, 27 marca 2023 roku w Gminnym Ośrodku Kultury odbyła się XLIV Sesja Rady Gminy Sieroszewice. W obradach sesyjnych uczestniczyli: Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski, Zastępca Wójta Bartosz Kubica, Sekretarz Gminy Mirosława Busza, Skarbnik Gminy Karolina Kałużna oraz Radca Prawny Radosław Cegła. Na sesji obecnych było 13 radnych oraz zaproszeni goście. Obrady otworzył i poprowadził…

Czytaj więcej

W związku z zaplanowanymi pracami serwisowymi w rejestrach państwowych w dniu 31.03.2023 r. złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego oraz wniosku o nadanie nr PESEL dla obywateli Ukrainy (z odciskami palców) będzie możliwe tylko do godziny 13.30. Za utrudnienia przepraszamy!

Czytaj więcej

We wtorkowy wieczór, 21 marca 2023 roku, w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach odbył się koncert pt. „Gdzie są kwiaty z tamtych lat?”. Na koncercie znane sprzed lat piosenki zaprezentowało Małe Studio Piosenki, działające w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach. Przedsięwzięcie rozpoczął Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach Jerzy Pawłowski, który przywitał wszystkich…

Czytaj więcej

W sobotę 18 marca odbyło się ostatnie tegoroczne zebranie sprawozdawcze jednostki OSP z terenu naszej gminy. Na zebranie zwołane przez jednostkę OSP Sieroszewice przybyli druhowie, Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski oraz Zastępca Wójta Gminy Bartosz Kubica. Strażacy ochotnicy przedstawili sprawozdanie z działalności jednostki, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie komisji rewizyjnej. Następnie udzielono absolutorium Zarządowi OSP Sieroszewice…

Czytaj więcej

Wójt Gminy Sieroszewice ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej w 2023 roku. Wnioski będą przyjmowane w wersji papierowej w sekretariacie Urzędu Gminy Sieroszewice złożone osobiście lub drogą pocztową (decyduje data wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy) od 9 marca 2023 r. do 23 marca 2023 r. w…

Czytaj więcej