28 lutego w Sali OSP w Iwanowicach podpisano umowy dotyczące realizacji grantów przyznanych przez LGD „Długosz Królewski”. W uroczystości uczestniczyło 8 grantobiorców z terenu 4 gmin wchodzących w skład LGD. Umowę na grant pod nazwą: „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rososzycy w urządzenia klimatyzacyjne oraz malowanie pomieszczenia” na kwotę 30774,60 zł podpisali: prezes Klubu Seniora „Sami…

Czytaj więcej

W sobotę 4 marca odbyło się coroczne Zebranie Sprawozdawcze jednostki OSP Parczew za 2022 rok. Oprócz licznie przybyłych druhów w spotkaniu uczestniczył Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski. Po powitaniu członków i gości przeczytano porządek zebrania, przedstawiono sprawozdanie z działalności jednostki oraz sprawozdanie finansowe. Omówiono bieżące sprawy oraz plany na 2023 rok. Następnie przedstawiono sprawozdanie komisji…

Czytaj więcej