Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że w marcu 2023 r. na terenie gminy Sieroszewice realizowane są badania: Uczenie się osób dorosłych Więcej informacji o badaniu na stronie https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/kategoria/1/badanie/41 Budżetu czasu ludności Więcej informacji o badaniu na stronie https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/kategoria/1/badanie/40 Budżetów gospodarstw domowych Więcej informacji o badaniu na stronie https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/kategoria/1/badanie/24   Badania przeprowadzają ankieterzy statystyczni, których tożsamość…

Czytaj więcej

W konkursie mogą uczestniczyć dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych. Pracę konkursową należy wykonać na kartce o wymiarach 15×21 cm w dowolnej technice. Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę. Pracę konkursową z podanym imieniem i nazwiskiem, klasą oraz nazwą przedszkola/szkoły należy dostarczyć do Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach do dnia 28 marca 2023 r. Prace…

Czytaj więcej