13 marca 2023 roku Wójt Gminy Sieroszewice zaprosił  przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z terenu naszej Gminy, aby świętować Dzień Kobiet. Z tej okazji złożył Paniom życzenia oraz wyrazy wdzięczności za pracę i podejmowane inicjatywy. Podziękował za działanie na rzecz lokalnej społeczności, które często odbywa się kosztem życia osobistego. W spotkaniu wzięli udział: Zastępca Wójta Bartosz…

Czytaj więcej