Wójt Gminy Sieroszewice ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej w 2023 roku. Wnioski będą przyjmowane w wersji papierowej w sekretariacie Urzędu Gminy Sieroszewice złożone osobiście lub drogą pocztową (decyduje data wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy) od 9 marca 2023 r. do 23 marca 2023 r. w…

Czytaj więcej

Urząd Gminy Sieroszewice informuje o posiedzeniu Komisji w zakresie działania Rady Gminy Sieroszewice oraz zawiadamia o XLIV Sesji Rady Gminy Sieroszewice. Treść informacji o posiedzeniu Komisji w zakresie działania Rady oraz zawiadomienia o XLIV Sesji Rady Gminy Sieroszewice dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod poniższym adresem: http://www.bip.sieroszewice.pl/index.php?id=1660

Czytaj więcej