W sobotę 18 marca odbyło się ostatnie tegoroczne zebranie sprawozdawcze jednostki OSP z terenu naszej gminy. Na zebranie zwołane przez jednostkę OSP Sieroszewice przybyli druhowie, Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski oraz Zastępca Wójta Gminy Bartosz Kubica. Strażacy ochotnicy przedstawili sprawozdanie z działalności jednostki, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie komisji rewizyjnej. Następnie udzielono absolutorium Zarządowi OSP Sieroszewice…

Czytaj więcej