Dzieci z gminy Sieroszewice odebrały nagrody za wykonanie pomysłowych kartek wielkanocnych. Na konkurs zorganizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Sieroszewicach wpłynęło 256 prac. Podsumowanie konkursu plastycznego pt. „Kartka wielkanocna” i wręczenie nagród odbyło się we wtorek, 25 kwietnia, w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach. Zaproszonego gościa wójta Anatola Piaskowskiego powitała dyrektor książnicy Maria Marciniak,…

Czytaj więcej

Tradycyjnie w niedzielę 23.04.2023 r. Klub HDK PCK „STRAŻAK” zorganizował drugą w tym roku otwartą akcję poboru krwi. Pomimo wcześniejszych problemów udało się ją zorganizować w Terenowym Oddziale  RCKiK w Ostrowie Wielkopolskim. Z oddania pełnej krwi wyłączone były osoby posiadające grupę AB Rh+, mogły natomiast oddać osocze. Na apel Zarządu Klubu odpowiedziało 39 osób. Po…

Czytaj więcej

Dotychczasowe przepisy sprzedaży węgla obowiązują do 30 kwietnia br. W związku z powyższym Urząd Gminy Sieroszewice informuje, że zgodnie z zawartą umową z WĘGLOKOKS S.A. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych ostatecznym terminem odbioru zamówionego węgla przez gminę jest dzień 30.04.2023 r. Mając na uwadze powyższe należy dokonać wpłaty za węgiel (orzech, ekogroszek)…

Czytaj więcej

Informujemy, że w dniu 02.05.2023 r. (wtorek) Urząd Gminy Sieroszewice będzie nieczynny.

Czytaj więcej

Wraz z nadejściem wiosny ruszyły prace związane z realizacją inwestycji. Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski wraz z Zastępcą Bartoszem Kubicą kontrolował prace trwające na terenie naszej gminy. Ten rok jest rekordowym pod względem wartości nakładów na cele inwestycyjne – osiągną wartość ponad 20 mln zł! Obecnie realizowane inwestycje: budowa sali gimnastycznej w Rososzycy wraz z…

Czytaj więcej

W dniu 18 kwietnia 2023 roku dwudziestu trzech uczniów ze szkół podstawowych z terenu gminy Sieroszewice zaprezentowało swoje umiejętności recytatorskie. Po raz dwudziesty ósmy odbył się Gminny Konkurs Recytatorski, organizowany co roku przez Gminny Ośrodek Kultury w Sieroszewicach. Konkurs przeprowadzony został w dwóch kategoriach wiekowych klasy IV-VI oraz VII-VIII.   Recytatorów oraz ich opiekunów powitał Dyrektor Gminnego…

Czytaj więcej

Zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/364/2023 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sieroszewice (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2023 roku poz. 3378) ogłasza się nabór wniosków o przyznanie dotacji, które zgodnie z § 6 ust.…

Czytaj więcej

Urząd Gminy Sieroszewice informuje, że od dnia 3 marca 2023  roku zgłoszenia dotyczące bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Sieroszewice należy kierować do Urzędu Gminy w Sieroszewicach, ul. Ostrowska 65, pokój nr 19 lub 21 bądź pod nr telefonu: 62 739 60 89 wew. 319 lub 321. Bezdomne psy zostaną odebrane i opiekę nad nimi sprawować będzie…

Czytaj więcej