W związku z możliwością przystąpienia przez Gminę Sieroszewice do Programu „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” – edycja 2024 współfinansowanego z Funduszu Solidarnościowego otrzymanego z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieroszewicach ogłasza nabór wniosków do realizacji Programu. Głównym celem zadania jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób z…

Czytaj więcej