W sobotę, 18 listopada mieszkańcy Ołoboku zgromadzili się w sali Domu Rolnika, by wspólnie uczcić szacowne 60-lecie istnienia Koła Gospodyń Wiejskich. To wyjątkowe wydarzenie, pełne wzruszeń i wspomnień, było okazją do podziękowań za trud i zaangażowanie, jakie przez dziesięciolecia KGW wniosło do rozwoju społeczności lokalnej.

Uroczystość uświetnił swą obecnością Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski, który osobiście wręczył kwiaty i upominek przewodniczącej KGW, Monice Lemiesz. W swoim przemówieniu podkreślił wagę roli gospodyń, zachęcając do kontynuowania tradycji i współpracy na rzecz wspólnego dobra.

Podczas uroczystości można było podziwiać wystawy prezentujące osiągnięcia KGW. Znajdowały się tam ręcznie wykonane prace artystyczne, a także fotografie dokumentujące ważne chwile z historii Koła.

Wielu zaproszonych gości oraz delegacje skorzystało z okazji, by podziękować gospodyniom wiejskim za ich codzienną pracę i zaangażowanie w różnorodne inicjatywy społeczne. Na uroczystości obecne były przedstawicielki Poseł do Parlamentu Europejskiego Andżeliki Możdżanowskiej oraz Posła na Sejm RP Andrzeja Grzyba.

60-lecie KGW Ołobok to nie tylko powód do świętowania, lecz również okazja do podkreślenia znaczenia tradycji, współpracy społecznej i pracy dla dobra lokalnej społeczności.

Wydarzenie było współfinansowane ze środków gminy Sieroszewice w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych.