W poniedziałek 3 października 2022 roku w Urzędzie Gminy Sieroszewice odbyły się konsultacje z przedstawicielami organizacji pozarządowych w sprawie projektu uchwały Rady Gminy Sieroszewice pn.: „Program współpracy gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.” Otwarcia spotkania dokonał Zastępca Wójta Bartosz Kubica. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Anatol…

Czytaj więcej

Ustawa z dnia 15 września 2022 r. (Dz. U z 2022 r. poz. 1967) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wprowadziła dodatek dla podmiotów wrażliwych, którymi są to m.in. placówki systemu ochrony zdrowia, systemu oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki, żłobki, kluby dziecięce, kościoły i związki wyznaniowe,…

Czytaj więcej

Wójt Gminy Sieroszewice ogłosił ustne nieograniczone przetargi na sprzedaż działek budowlanych w miejscowości Zamość. Szczegółowe informacje na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „Gospodarka nieruchomościami” lub pod poniższym linkiem https://www.bip.sieroszewice.pl/index.php?id=2458

Czytaj więcej

W dniu 27 września br. w Urzędzie Gminy Sieroszewice podpisano umowy umożliwiające przekazanie przez Gminę dotacji celowej dla OSP Sieroszewice, OSP Wielowieś oraz OSP Strzyżew. Łączna wartość dotacji to 11 000 zł. Pieniądze zostaną przekazane na remont remiz oraz zakup aparatów powietrznych, co na pewno przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa na terenie naszej gminy. Umowy zostały…

Czytaj więcej

Zakończyły się zebrania wiejskie 18-tu sołectw znajdujących się na terenie gminy Sieroszewice, na których podzielono fundusz sołecki. Fundusz sołecki to środki finansowe wyodrębnione w budżecie gminy, które są zagwarantowane dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków ich życia. To zebranie wiejskie – czyli mieszkańcy danego sołectwa podejmują decyzje na co mają zostać wykorzystane środki…

Czytaj więcej

W trosce o poprawę bezpieczeństwa na ulicach naszej gminy zamontowano nowe lampy uliczne. Montaż nowoczesnych lamp typu led w znaczący sposób poprawił widoczność na  jezdniach i chodnikach. Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w zakresie istniejącej sieci oświetleniowej oraz montaż nowych punktów świetlnych w ramach modernizacji istniejących ciągów oświetleniowych przeprowadzono we wsi Rososzyca oraz Wielowieś. Wymieniono łącznie 35…

Czytaj więcej

W piątek 23 września 2022 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach odbyła się XXXVIII Sesja Rady Gminy Sieroszewice. W obradach uczestniczyli: Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski, Zastępca Wójta Bartosz Kubica, Sekretarz Gminy Mirosława Busza, Radca Prawny Radosław Cegła. Na sesji obecnych było 12 radnych. Obrady otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice Rafał Bartnik.…

Czytaj więcej