11 marca 2019r. w Szkole Podstawowej w Wielowsi odbyły się warsztaty dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych pt. „Sztuka przez wieki i jej odczytywanie”, które poprowadziła nauczycielka, Ilona Mędykowska.

Głównym celem spotkania było zapoznanie z ideą edukacji przez sztukę, szerzenie kreatywnej pedagogiki i twórczej dydaktyki, podkreślenie roli sztuki i przedmiotów emocjonalnych w systemie edukacji, inspiracja uczestników do dynamizowania systemu edukacji przez korelację sztuki z innymi dziedzinami i twórcze działania prowadzące uczniów do kreatywnego i krytycznego myślenia oraz samodzielności, uwrażliwienie na moc współpracy międzyprzedmiotowej, poszerzenie środków pozyskiwania komplementarnej wiedzy (m.in. twórczość, doświadczenie, korzystanie z domeny publicznej), wcielanie metod pracy wykorzystujących zasoby grupy i jednostkowe uzdolnienia,  wykorzystanie narzędzi TIK do uczenia o sztuce.

Pani Ilona przygotowała bardzo wiele pomocy dydaktycznych, w tym również na tablicę interaktywną. Zwróciła również uwagę słuchaczek na zgodnie z prawem wykorzystywanie zasobów Internetu podczas procesu dydaktycznego.

Prowadząca najpierw dokonała uporządkowania funkcjonowania sztuki przez wieki, nazwała podstawowe style i kierunki. Później szczegółowo omówiła podstawowe pojęcia, np. barwa, kompozycja, faktura, światłocień, perspektywa, głębia, kontrast, itp.

Wszyscy uczestnicy warsztatów zgodnie stwierdzili, że było to pierwsze takie spotkanie, jednak nie powinno być ono ostatnie. Wszyscy czuli niedosyt. Uczestnicy warsztatów na kolejnym spotkaniu chcieliby się zajęć analizą konkretnych dzieł sztuki, wykorzystując zdobytą wcześniej wiedzę.

Celem nadrzędnym warsztatów było poznanie sposobów na   uatrakcyjnianie lekcji zgodnie z najnowszymi trendami pedagogiki i potrzebami współczesnego ucznia, przy wykorzystaniu najnowszych technologii informacyjnych.

W spotkaniu  uczestniczyli nauczyciele ze szkół podstawowych z terenu gminy Sieroszewice, które uczestniczą w projekcie „Aktywna Tablica”.  

Na zaproszenie organizatorki warsztatów, Mirosławy Kmiecik, dyrektor SP w Wielowsi odpowiedzieli następujący nauczyciele: Emilia Biela, Małgorzata Gąsiorek (SP Masanów); Bożena Maciejewska (SP Ołobok), Elżbieta Bednik, Beata Kubiak (SP Parczew); Marta Ratajczyk, Joanna Wiluk (SP Rososzyca); Dorota Grzeszczyk, Magdalena Kapuśniak (SP Sieroszewice); Elżbieta Koodziejczak – Gałka, Anna Walerian, Sylwia Zimoch (SP Wielowieś).

Zredagowała: Mirosława Kmiecik