Z inicjatywy Wójta Gminy Sieroszewice Anatola Piaskowskiego oraz radnego i zarazem sołtysa wsi Rososzyca Andrzeja Chwiłkowskiego w centrum wsi Rososzyca zamontowano serce na nakrętki, dzięki któremu mieszkańcy mogą włączyć się w pomoc na rzecz niepełnosprawnego dziecka – mieszkanki Rososzycy. Zachęcamy do włączenia się w akcję!

Czytaj więcej

W ostatnich tygodniach w przestrzeni publicznej rozprzestrzeniane są nieprawdziwe informacje dotyczące składowiska odpadów w Psarach mające na celu wywołać negatywne emocje. Kolportowane materiały w mediach społecznościowych i nie tylko, które trafiają do części mieszkańców naszej gminy wprowadzają Państwa w błąd, dlatego chciałbym zdementować pomówienia, plotki oraz insynuacje, które kierowane są pod moim adresem. Potwierdzam, Spółka…

Czytaj więcej

Wójt Gminy Sieroszewice podpisał umowy na dofinansowanie budowy drogi w Masanowie oraz na remont świetlicy wiejskiej w Wielowsi. Gmina otrzyma 143 500,00 zł. W środę, 7 lipca w Gminnym Ośrodku Kultury w Przygodzicach Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski wspólnie z Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego Krzysztofem Grabowskim asygnowali umowy na dofinansowanie 2 zadań inwestycyjnych. W spotkaniu uczestniczyli: Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego…

Czytaj więcej

W ostatnich dniach rozpoczęła się jedna z największych inwestycji, które w tym roku realizowane są przez Gminę Sieroszewice. Budowa kanalizacji sanitarnej w Latowicach na ul. Środkowej i część ul. Zielonej obejmuje łącznie wybudowanie ponad 2 km nowej sieci kanalizacyjnej. Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski wizytował teren budowy oraz omawiał szczegóły prac z głównym wykonawcą. Wartość…

Czytaj więcej

Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski podpisał umowy na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków. Całość dofinansowania pochodzi ze środków budżetu gminy Sieroszewice. Gmina udziela dotacji w wysokości 50% kosztów zakupu i montażu przydomowej oczyszczalni ścieków, nie więcej jednak niż 4.000,00 zł. Z dofinansowania do tej pory w 2021 roku skorzysta 21 gospodarstw…

Czytaj więcej

„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” W związku z ogłoszonym przez Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej programem dotyczącym „Usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, gmina Sieroszewice planuje złożyć wniosek o dofinansowanie, które umożliwi zorganizowanie akcji zbiórki tego typu odpadów od rolników. W związku z tym jesteśmy zobligowani do przeprowadzenia rozeznania…

Czytaj więcej

„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”   W związku z ogłoszonym przez Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej programem dotyczącym „Usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, gmina Sieroszewice planuje złożyć wniosek o dofinansowanie, które umożliwi zorganizowanie akcji zbiórki tego typu odpadów od rolników. W związku z tym jesteśmy zobligowani do przeprowadzenia…

Czytaj więcej

W dniach od 14.07.2021 r. od godz. 7:00 do 15.07.2021 r. do godz. 16:00 droga gminna od ul. Łąkowej w Rososzycy do ul. Wydarta w Strzyżewie (tzw. droga przez łąki) będzie nieprzejezdna z powodu prowadzonych robót nawierzchniowych. Wójt Gminy Sieroszewice /-/ Anatol Piaskowski  

Czytaj więcej