Gmina Sieroszewice leży we wschodniej części powiatu ostrowskiego, zajmuje powierzchnię 16.354 ha, tworzy ją 18 sołectw, a zamieszkuje 9.734 osób. Gęstość zaludnienia 59,7 osób na kilometr kwadratowy.

Gmina w liczbach

Obszar: 163,54 km2

Liczba ludności: 9.734 (stan na dzień 31.12.2019 r.) 

Powierzchnia gminy wynosi 16.354 ha z czego użytki rolne stanowią 10.420 ha, co stanowi 64% ogólnej powierzchni, a lasy 4.800 ha czyli około 30%. 

Opis gminy

Rolniczy charakter gminy predysponuje ją do rozwoju produkcji rolniczej. Wyróżnia się gospodarstwa nowoczesne o wysokim stopniu zmechanizowania i intensyfikacji. Z powodzeniem na terenie gminy rozwijają się również podmioty gospodarcze prowadzące małe i średnie firmy.

Sieroszewice to gmina nowoczesna z rozwiniętą bazą oświatową, prężnym ośrodkiem kulturalnym i sportowym, ale również z bogatą historią i tradycjami. 

Na terenie gminy Sieroszewice funkcjonuje: 8 szkół podstawowych i 4 przedszkola. Więcej w zakładce Oświata

Folklor ojczysty i tańce wielkopolskie kultywuje od 1959 roku Zespół Pieśni i Tańca „Ołobok”. Prężnie działa Orkiestra Dęta „Ołobok”. Instytucje kulturalne funkcjonujące w gminie to: Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Sieroszewicach. Więcej w zakładce Kultura

Władze stawiają na sport. Tradycją stał się wrześniowy Bieg o Puchar Wójta Gminy Sieroszewice, który z roku na rok przyciąga coraz więcej chętnych. Gmina posiada nowoczesne boiska do piłki nożnej, do gry w koszykówkę i siatkówkę. Więcej w zakładce Sport

Głównym walorem gminy w zakresie turystyki i wypoczynku są lasy, rezerwaty ,,Niwa” i ,,Majówka”, pomniki przyrody oraz klimatyczne aleje: lipowa, brzozowa i dębowa.

 Na terenie gminy znajduje się wiele zabytków między innymi takich jak: pocysterski kościół p.w. św. Jana Ewangelisty w Ołoboku z przełomu XV i XVI wieku wraz z znajdującą się obok drewnianą dzwonnicą z XVIII wieku, drewniany kościół na cmentarzu w Ołoboku z XVI wieku oraz drewniany krzyż z 1859 roku dłuta Pawła Brylińskiego we wsi Kania. Więcej w zakładce Zabytki

 Wszystkie wsie wchodzące w skład gminy są zwodociągowane, a trzy miejscowości posiadają kanalizację sanitarną. Gmina ma międzygminne wysypisko śmieci. Rozbudowana sieć dróg pozwala na dogodną komunikację pomiędzy wszystkimi miejscowościami gminy.

 (w nawiasie liczba mieszkańców)

 • Bibianki (78)
 • Biernacice (121)
 • Bilczew (60)
 • Kania (57)
 • Latowice (629)
 • Kęszyce (63)
 • Masanów (691)
 • Namysłaki (170)
 • Ołobok (679)
 • Parczew (659)
 • Psary (830)
 • Raduchów (44)
 • Rososzyca (1034)
 • Sieroszewice (1350)
 • Sławin (268)
 • Strzyżew (1040)
 • Westrza (362)
 • Wielowieś (1189)
 • Zamość (410)