REALIZOWANE DZIAŁANIA PRZEZ GMINĘ SIEROSZEWICE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

1. Przebudowa drogi gminnej w Masanowie – ul. Szeroka, gm. Sieroszewice”

2. Modernizacja budynku sali wiejskiej w Parczewie

3. Rozbudowa i przebudowa budynku „Domu Ludowego” w Psarach

4. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Sieroszewicach oaz Szkoły Podstawowej w Wielowsi

5. Dzienny Dom „Senior+” w Latowicach

6. Otwarte Strefy Aktywności (OSA) w naszej gminie

7. Zagospodarowanie części boiska sportowego przy ulicy Brylińskiego – „Zdrowie w plenerze”

8. Zagospodarowanie przestrzeni w parku w Rososzycy.

9. Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego

10. Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

11. Darmowe szkolenia komputerowe dla seniorów 65+

12. Stworzenie miejsca spotkań i integracji mieszkańców na terenie stadionu sportowego w Sieroszewicach.

13. Dotacja na funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior+” w Latowicach

14. Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt ratowniczy

15. Otwarta Strefa Aktywności (OSA) w Psarach.

16. „Szatnia na Medal” w ramach zadania pn.: „Remont szatni na gminnym stadionie w Sieroszewicach”

17. Stworzenie miejsca spotkań i integracji mieszkańców na terenie stadionu sportowego w Sieroszewicach.

18. Zajęcia komputerowe dla Seniorów 65+

19. Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego – projekt zakończony 

20. Doposażenie OSP w Rososzycy i Ołoboku w ramach dofinansowania z WFOŚiGW w Poznaniu

21. Kolejne dofinansowania w ramach konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”

22. Dofinansowanie do unieszkodliwiania wyrobów zawierająch azbest.

23. Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

24. Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

25. Tworzenie miejsca spotkań i integracji mieszkańców sołectwa Masanów

26. Dotacja na funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior+” w Latowicach 2020 rok

27. Przebudowa drogi gminnej Rososzyca – Strzyżew

28. Nowy samochód dla OSP Sieroszewice

29. Zbiórka folii rolniczej

30. Dofinansowanie dla sołectwa Latowice w ramach konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”

31. Dofinansowanie dla sołectwa Ołobok w ramach konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”

32. Dofinansowanie dla GKS Iskra Prosna Sieroszewice

33. Utwardzony parking dla interesantów

34. Nowa droga w Zamościu

35. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Rososzycy

36. Inwestycja na ulicy Wiśniowej w Sieroszewicach

37. Dofinansowanie do budowy kanalizacji sanitarnej w Latowicach

38. Kolejne dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

39. Kolejne dofinansowanie na bieżącą działalność Dziennego Domu „Senior+” w Latowicach

40. Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej

41. Kolejne dofinansowanie dla Gminy Sieroszewice z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

42. Remont świetlicy w Wielowsi z dofinansowaniem

43. Kolejne środki na drogi w gminie Sieroszewice