Jak co roku 21 listopada obchodzimy Dzień Pracownika Socjalnego. Jest to polskie święto obchodzone na mocy zapisu ustawy o pomocy społecznej. Tego dnia wyrażamy uznanie i wdzięczność za  zaangażowanie w pracę na rzecz drugiego człowieka.

W tym szczególnym dniu Wójt Gminy Anatol Piaskowski, Sekretarz Gminy Mirosława Busza oraz Skarbnik Gminy Karolina Kałużna odwiedzili pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz pracowników Dziennego Domu „Senior +”.

Gości i pracowników powitała Emilia Szyszka, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieroszewicach. Wójt Gminy Anatol Piaskowski w swych podziękowaniach podkreślił jak ważną rolę pełnią pracownicy socjalni i jak wiele robią dla społeczności naszej gminy. W ostatnim czasie są to choćby działania związane z wypłatą dodatków osłonowego i węglowego, a także obsługa zakupu węgla przez gminę.