Starość nie radość – mawiają. Jednak Seniorzy z naszej Gminy zaprzeczają temu powiedzeniu. 

W minioną sobotę, 1 lutego 2020 r. w naszej gminie odbyły się obchody Gminnego Święta Seniora połączone z jubileuszem Klubu Seniora „Sami Swoi”. Uroczystość odbyła się w sali wiejskiej w Rososzycy. Klub „Sami Swoi” w Rososzycy działa od 5 lat, w jego skład wchodzi ponad 100 członków stowarzyszenia i na swoim koncie ma kilkadziesiąt zrealizowanych projektów.   

Na zaproszenie Zarządu Stowarzyszenia do wspólnego świętowania odpowiedzieli Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski, Starosta Powiatu Ostrowskiego Paweł Rajski, Zastępca Wójta Bartosz Kubica, Sekretarz Gminy Mirosława Busza, Przewodniczący Rady Gminy Rafał Bartnik, Wicestarosta Powiatu Kaliskiego i zarazem Prezes LGD  „Długosz Królewski”  Zbigniew Słodowy, sołtys wsi Rososzyca i zarazem Radny Gminy Sieroszewice Andrzej Chwiłkowski, Dyrektor Biura Promocji i Relacji Społecznych Powiatu Ostrowskiego Janusz Grzesiak, proboszcz parafii Rososzyca ksiądz kanonik Paweł Guździoł, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach Jerzy Pawłowski, delegacje zaprzyjaźnionych stowarzyszeń oraz seniorzy.

Po oficjalnym powitaniu i prezentacji przez prezesa Stowarzyszenia Klubu Seniora „Sami Swoi” Jerzego Kowalskiego i Małgorzatę Różańską, członka stowarzyszenia, głos zabrał Zastępca Wójta Bartosz Kubica, który poinformował o działaniach podejmowanych przez samorząd gminy Sieroszewice na rzecz seniorów. Następnie głos zabrał  Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski oraz Starosta Powiatu Ostrowskiego Paweł Rajski, którzy złożyli życzenia i wręczyli seniorom podziękowania i upominki.  Do wspólnych życzeń dołączyły się również przybyłe delegacje m.in. Koło Emerytów i Rencistów z Godziesz, „Klub Seniora Wielowieś”, Stowarzyszenie „Seniorzy Piwonice” z Kalisza,  Koło Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Grabowie nad Prosną, Stowarzyszenie im. Lady Ryder z Psar oraz Stowarzyszenie „Bliżej Siebie” z Sieroszewic. 

Wieczór umilił występ Katarzyny Zawady, absolwentki Akademii Muzycznej w Poznaniu z wykształcenia pianistki, zdobywczyni  I Nagrody na II Międzynarodowym Festiwalu Piosenki – Anny German w Moskwie.

Po oficjalnej części przyszedł czas na torta, poczęstunek i zabawę taneczną.

Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy wsparli organizacje wydarzenia, szczególnie Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Rososzycy, które przygotowały posiłek i dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach Jerzemu Pawłowskiemu, który zadbał o nagłośnienie.   

Uroczystość była współfinansowana ze środków Gminy Sieroszewice w ramach realizacji zadań publicznych.

Opracowała: Marzena Sztukowska