Dnia 16 grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach odbyło się oficjalne przekazanie instrumentów członkom Orkiestry Dętej ,,Ołobok’’ . Wójt Gminy  Sieroszewice Anatol Piaskowski złożył na ręce Kapelmistrza Pana Stanisława Jarosika zakupiony sprzęt muzyczny. W wydarzeniu brali udział także: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Jerzy Pawłowski, instruktorka GOK ds. muzyki Magdalena Zając oraz jeden z członków orkiestry Pan Jarosław Gawron.

W związku z pandemią orkiestra nie wyjeżdżała w tym roku na warsztaty muzyczne, dlatego ze środków przeznaczonych na kształcenie zakupiono nowe instrumenty.  Do muzyków trafiły: flet poprzeczny, sakshorn tenorowy oraz trąbka. Łączna kwota wydana za zakup sprzętu wyniosła 17 199,99 zł. Dzięki inwestycji Orkiestra ,,Ołobok’’ dalej doskonali swoje umiejętności, w tak wymagającej formie działalności muzycznej, jaką jest gra na instrumentach dętych. Instrumenty zostały zakupione z budżetu Gminy Sieroszewice.