Dnia 28 września w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach odbyło się spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami organizacji pozarządowych. W spotkaniu udział wzięli: Bartosz Kubica Zastępca Wójta Gminy Sieroszewice oraz 21 przedstawicieli organizacji pozarządowych. Otwarcia spotkania dokonał Pan Bartosz Kubica, który w imieniu Wójta powitał wszystkich zebranych. Po słowach wstępu Pełnomocnik Wójta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi  Pan Bartosz Kubica przedstawił projekt uchwały wraz z programem współpracy Gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021. Omówione zostały: harmonogram pracy, zasady przyznawania dotacji, punktacja oraz najczęstsze błędy popełniane przy składaniu ofert. Pełnomocnik wyjaśnił na co należy zwracać szczególną uwagę w proponowanych przedsięwzięciach. W trakcie spotkania wybrano przedstawicieli do komisji konkursowej oceniającej złożone oferty. Kolejnym etapem konsultacji była dyskusja oraz propozycje ze strony przedstawicieli organizacji. Na spotkaniu przekazano przybyłym zaktualizowaną wersję informatora o organizacjach pozarządowych działających  na terenie Gminy Sieroszewice. Na zakończenie Pan Bartosz Kubica podziękował wszystkim za spotkanie oraz życzył dalszego rozwoju i dobrej, owocnej współpracy.

Opracowała: Monika Szlachta