Już niebawem zostanie oddana do użytku droga łącząca wsie Kania i Raduchów. Budowa nawierzchni asfaltowej dobiega końca. Modernizacja drogi nie tylko polepszy bezpieczeństwo i komfort jazdy kierowców, ale także wpłynie na standard życia mieszkańców Raduchowa i Kani.

Wójt Gminy Anatol Piaskowski oraz Zastępca Wójta Bartosz Kubica kontrolowali przebieg trwających prac.

Inwestycja ta jest bardzo ważna dla okolicznych mieszkańców, ponieważ nawierzchnia asfaltowa przyczyni się do usprawnienia ruchu drogowego. Realizacja zadania jest możliwa dzięki zaangażowaniu środków własnych gminy oraz dofinansowaniu pozyskanemu, ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Koszt całkowity zadania: 408 267,75 zł

Wysokość otrzymanego dofinansowania: 216 250,00 zł

Środki własne gminy: 192 017,75 zł