Wójt Gminy Sieroszewice ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Nabór odbędzie się od dnia 1 marca 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2019 r. bądź do wyczerpania się środków finansowych w budżecie gminy na realizację w/w zadania.

Więcej informacji o naborze oraz wzory dokumentów dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem:
http://www.bip.sieroszewice.pl/index.php?id=1676