W dniu, 10 września 2022 roku na placu przy OSP Latowice odbyło się uroczyste otwarcie altany. Na spotkaniu obecny był Zastępca Wójta Gminy Sieroszewice Bartosz Kubica.

Mieszkańców na spotkanie przy kawie i drobnym poczęstunku zaprosiła: Rada Sołecka, Ochotnicza Straż Pożarna, Koło Gospodyń Wiejskich oraz Grupa Odnowy Wsi Latowice.

Budowa oraz wyposażenie altany zostało sfinansowane z funduszu sołeckiego w latach 2021-2022 w kwocie 58 500 zł.