Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony roślin.

szczegółowe informacje – pdf